La Piticul Vesel

Termeni și condiții

Definiții și Condiții Generale

Orice utilizare a acestui web-site sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

“Utilizator”- este numită orice persoană care accesează  lapiticulvesel.ro și folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.

“Editor”- este numită persoana care se ocupă de postarea, mentenanța și reactualizarea informațiilor de pe www.lapiticulvesel.ro

“Moderator”- este orice persoană desemnată de lapiticulvesel.ro să se ocupe de monitorizarea înregistrărilor pe  lapiticulvesel.ro.

Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă sunt rezervate și aparțin lapiticulvesel.ro în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați vindeți, revindeți sau să exploatați nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de Gradinița La Piticul Vesel, prin intermediul site-ului lapiticulvesel.ro.

Gradinița La Piticul Vesel nu este raspunzătoare pentru nici un fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor. Sunteti de acord că lapiticulvesel.ro nu este raspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul  lapiticulvesel.ro.

Continutul https://www.lapiticulvesel.ro  poate fi vizualizat numai pentru folosința personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenție comercială.

Conținut

Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispozitţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Grădiniței La Piticul Vesel.

Descrierea Serviciilor

Grădinița La Piticul Vesel urmărește prin activitățile desfășurate dezvoltarea abilităților sociale, dezvoltarea cognitivă, emoțională, fizică, formarea independenței și spiritului de cooperare, de acceptare reciprocă, pregătind astfel copilul să întâmpine cu succes etapa școlarității. Astfel, activitățile desfășurate în gradiniță sunt activități integrate, bazându-se pe experiența de viata și pe cunostințele actuale ale preșcolarilor, la care se adaugă de fiecare dată un element de noutate, menit să stimuleze curiozitatea și interesul acestora.

Utilizarea website-ului

Website-ul colectează în mod automat anumite informații. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificari și identificare).

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului.

Renunțarea la răspundere

Grădinița La Piticul Vesel își propune să se asigure că toate informațiile de pe Site sunt corecte. Cu toate acestea, Site-ul și materialele disponibile pe acest site sunt furnizate numai în scopuri informative generale și nu sunt destinate să furnizeze informații complete sau îndrumări cu privire la subiectele acoperite. Înainte de a încheia un contract bazat pe sau în legătură cu informațiile de pe acest site, trebuie să obțineți informații complete de la organizația sau persoana cu care stabiliți contractul. Grădinița La Piticul Vesel nu este responsabilă pentru informațiile furnizate de orice terță parte în legătură cu un astfel de contract.

Prin vizitarea Site-ului recunoașteți că orice asumare a încrederii pentru orice informație sau orice alt material conținut pe acest Site este în întregime pe propriul dumneavoastră risc și toate celelalte garanții, angajamente, condiții și termeni, exprese sau implicite (inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește calitatea, gradul de adecvare pentru utilizare, performanța sau adecvarea scopului) în ceea ce privește Site-ul sunt astfel excluse în cea mai mare măsură permisă de lege.

Admiteți că nu putem garanta că Site-ul va fi întotdeauna disponibil pentru dumneavoastră, datorită naturii internetului. Deasemenea, recunoașteți faptul că site-ul poate fi indisponibil din motive de întreținere, dar, acolo unde este posibil, vom efectua o astfel de întreținere în afara orelor de funcționare principale și vom încerca să minimizăm perioada de orice întrerupere.

Obligațiile utilizatorilor

Orice vizitator, prin accesarea, descărcarea sau folosirea în orice alt mod a Site-ului sau a oricărei părți din conținutul Site-ului, își dă consimțământul, în mod neechivoc și irevocabil, cu privire la Condițiile de utilizare, precum și la orice alte notificări pe care Grădinița La Piticul Vesel le va afișa pe Site.

În caz de neacceptare și/sau de nerespectare de către orice vizitator a dispozițiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa și/sau de a folosi Site-ul.

Dacă accesați orice parte a site-ului, sunteți de acord SĂ NU folositi site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul sau pentru a:

– folosi site-ul în așa fel încât să perturbați, să interferați sau să restrângeți utilizarea Site-ului de alți utilizatori terți;

– să vă asigurați că orice materiale încărcate, afișate sau transmise de dumneavoastră prin sau pe Site nu sunt false, ofensatoare, defăimătoare, amenințătoare, obscene, ilegale și nu încalcă sau încalcă drepturile oricărei persoane oriunde în lume și renunță la orice drepturi morale cu privire la astfel de materiale;

– să nu schimbați, să modificați, să ștergeți, să interferați sau să utilizați în mod incorect datele conținute pe Site introduse sau referitoare la orice utilizator terț al Site-ului;

– pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al  lapiticulvesel.ro, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a portalului, sau să afirmați în mod fals, să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție;

– de a nu falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricarui conținut transmis prin intermediul site-ului;

– încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);

– încarca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricarui terț;

– se angaja în activități comerciale, în lipsa permisiunii administratorului lapiticulvesel.ro, prin oferirea spre vanzare a oricăror produse sau servicii, organizarea de concursuri sau tombole;

Dacă suferim pierderi din cauza încălcării de către dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare, sunteți de acord să ne despăgubiți pe deplin pentru orice pierdere.

Trebuie să vă asigurați că aveți o protecție adecvată împotriva virușilor de calculator, a viermilor, a cailor troieni sau a altor obiecte de natură distructivă în timp ce utilizați internetul și că conexiunea dumneavoastră. la Site este sigură.

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Gradinita La Piticul Vesel este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul acestui Site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Gradiniței La Piticul Vesel. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

Puteți face o copie temporară a acestor pagini pentru scopul vizualizării paginii, dar nu aveți permisiunea de a copia, reproduce sau redistribui conținutul acestor pagini, în întregime sau pe părți, fără consimțământul scris al Gradiniței La Piticul Vesel.

Toate celelalte drepturi sunt rezervate.

Raspundere juridica. Despagubiri

Editorii si Utilizatorii lapiticulvesel.ro sunt singurii responsabili de informatiile postate pe site.

Fiecare utilizator al lapiticulvesel.ro este de acord ca, la cererea reprezentanților Gradinitei La Piticul Vesel, să exonereze de răspundere lapiticulvesel.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați lapiticulvesel.ro, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul mesajelor postate sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Preluarea informatiilor regasite pe site:

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente, produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a lapiticulvesel.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea,în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, înregistrarile audio și video, intra sub incidența drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza parțial sau integral este necesar acordul scris al  lapiticulvesel.ro. Încălcarea acestei condiții duce la un conflict pe care  lapiticulvesel.ro va urmări să-l rezolve mai întai pe cale amiabilă și apoi pe cale juridică.

Grădinița La Piticul Vesel  își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați în întregime Termenii și Condițiile, aveți posibilitatea de a nu mai utiliza site-ul lapiticulvesel.ro