La Piticul Vesel

De ce Educatie Fizica ?
Frenezia mişcărilor la copiii de vârstă preşcolară derivă dintr-o necesitate reală.
Activităţile lor motorii sunt necesare nu doar pentru dezvoltarea fizică dar şi
pentru evoluţia intelectului. Controlul respiraţiei, descoperirea independenţei şi a
interdependenţei fiecărei părţi a corpului, deosebirea între stânga şi dreapta,
recunoaşterea secvenţelor spaţio-temporale sunt etape fundamentale pentru a se
înţelege pe sine şi lumea înconjurătoare. Cunoaşterea propriului corp este
indispensabilă pentru ca micuţii să poată acţiona şi cerceta pentru a cunoaşte
ceea ce este în jurul lor. Toate acestea sunt elemente importante în dezvoltarea
inteligenţei în dezvoltarea psihologică şi afectivă. Prin practicarea educatiei fizice ,
copilul are ocazia să combine diverse comportamente pe care cu greu le-ar fi
putut face în alt context. Ca obiect de studiu, educaţia fizică şi sportul urmăresc
dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de sănătate,
creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi motrice cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al
elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ, stăpânire de sine,
punctualitate, respectul adversarului etc. Educaţia fizică şi sportul şcolar
reprezintă activităţi de interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le
revin în procesul instructiv-educativ. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios
eforturile intelectuale cu cele fizice au indici funcţionali superiori şi o capacitate
sporită de muncă.