La Piticul Vesel

Dezvoltarea limbajului, a comunicării: vizează dezvoltarea limbajului, a comunicării și preachizițiile pentru scris-citit.