Oferta educationala

ASOCIATIA ,,MINIGLOB” SUCEAVA

SUCEAVA-STR.RULMENTULUI NR.9B

COD UNIC DE INREGISTRARE 27360958

 logo

             OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Grădinița cu Program Prelungit ,,La Piticul Vesel” Suceava  înscrie copii  pe toată durata anului şcolar, în limita locurilor disponibile si-i  integreaza in colectivitate de la 1 an si 10 luni, cand mamele isi reiau serviciul

Educaţia timpurie este cea mai importanta şi mai complexă etapă în dezvoltarea copiilor,  întrucât reprezintă perioada în care au loc cele mai profunde transformări in ce priveste perceptia realitatii inconjuratoare şi achiziţii cognitive, de dezvoltare personala etc.

Acestui  interval de vârstă ii acordam toată atenţia, dăruirea şi profesionalismul nostru în oferirea de servicii care vizează corelarea optimă a domeniilor sănătăţii, nutriţiei şi igienei, a protecţiei sociale cu sfera educaţiei.

Educaţia se bazează pe conceptual de dezvoltare cognitivă, afectivă şi socială a copilului, având în vedere interesul superior al copilului, starea de bine a acestuia, bucuria şi plăcerea de a învăţa.

Principala noastră preocupare este de a ajuta copilul să se construiască pe sine la vârsta preșcolară, când are loc dezvoltarea  raporturilor sale cu realitatea înconjurătoare.

Obiectivele prioritare sunt:

 • Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;
 • Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
 • Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 • Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

24131100_10155132750191989_9046413096032188652_n

Programul instructiv-educativ este modern şi de calitate, pentru că există o baza didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active-participative, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Preocuparea permanentă a personalului gădiniței este aceea de a adapta activităţile educative la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Activităţile de invăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensive- organizat conduse de cadrul didactic.

IMG-20180201-WA0007Pentru nivelul antepreşcolar, acti e şi vităţile de învăţare sunt: Activităţi tematice, Rutine şi tranziţii, Jocuri şi activităţi liber alese, iar la nivel preşcolar menţionăm Activităţile pe domenii experienţiale, Jocuri şi activităţi liber alese şi Activităţi de dezvoltare personala.

Activitățile din curriculumul național sunt desfășurate integrat și interdisciplinar, dând unitate și continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii experiențiale, care sunt adevărate ,,câmpuri cognitive integrate” (L. Vlăsceanu):

Domeniul estetic și creativ – acoperă abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual la experiențe perceptive, sensibilitatea față de diferite niveluri de manifestare a calității, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare (activități de muzică, pictură, desen, modelaj, dramă, euritmie etc.)IMG-20180201-WA0042

Domeniul om si societate – include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele (activitati moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodaresti, de educare a unui comportament ecologic)

Domeniul limbă și comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale și scrise, ca și abilitatea de a înțelege comunicarea verbală și scrisă.

Domeniul științe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experiențelor practice cât și înțelegerea naturii, ca fiind modificabilă de ființele umane cu care se află în interacțiune (de cunoaștere a mediului și activități cu conținut matematic)

Domeniul psiho-motric – acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea generala și rezistența fizică, abilitățile motorii și de manipulare de finețe, ca și elemente de cunoaștere, legate mai ales de anatomia și fiziologia omului (activități sportive și de pregătire a motricității fine necesară scrierii)

Jocuri şi activităţi liber alese – sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului. Se organizează în centre ca: Bibliotecă (cărţi cu imagini şi poveşti, jetoane, reviste, pliante, jocuri, puzzle, caiete, cd-uri, calculator), Joc de rol/Colţul căsuţei (set doctor, set bucătărie, păpuşi, mobilier pentru păpuşi, măști, marionete, teatru de păpuși), Construcţii (lego, cuburi, loto, domino, jocuri de îmbinare), Ştiinţă (trusa Logi, jocuri matematice, cărţi matematice, material individual, cifre, mulaje de animale, corpul uman, colectii de materiale din natură, vase pentru măsurare, busolă, termometru), Artă (hârtie, foarfeci, lipici, materiale din natură, materiale reciclabile, culori pictură, pensule, creioane colorate, planşete, plastilină), Nisip şi apă (ladă cu nisip, vase pentru apă, unelte pentru nisip).

Activităţile de dezvoltare personală – includ: rutine, tranziţii, activităţi opţionale şi activităţi desfăşurate în perioada dimineţii şi după-amiezii.

24174324_10155132746091989_7836312916665998003_n

Pentru următorul an școlar curriculumul la decizia grădiniței propune:

 • English is fun – inițiere în limba engleză
 • Armonie și mișcare – sport și exerciții fizice
 • In pas de dans – dans modern
 • Jocuri de culori – tehnici de pictură
 • Prietenii naturii – educație ecologică
 • Căsuţa poveştilor- arta comunicării
 • Bunele maniere pentru cei mici
 • O lume muzicala!
 • Micii cercetași

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE:IMG-20180201-WA0009

 • Organizarea de serbări, în funcţie de evenimentele importante ale anului, în grădiniţă sau in alte locaţii.
 • Organizarea de târguri, festivaluri sau expoziţii
 • Implicarea în campanii sociale sau umanitare
 • Organizare de activităţi demostrative cu participarea părinţilor
 • Organizarea de spectacole de teatru în grădiniţă sau vizionare de spectacole de teatru
 • Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor
 • Plimbări, vizite, excursii tematice
 • Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei
 • Consiliere psihopedagogică a copiilor care întâmpină diverse dificultăți

thumbnail (5)

 • Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin desfășurarea unor activități specifice
 • Participarea la concursurile locale, judeţene, naţionale si internaționale (cultural-artistice, creații plastice, cultură generală)
 • Activități comune cu părinții, implicarea acestora în viața grădiniței
 • Derularea unor proiecte educaționale
 • Parteneriate
  • naţionale
  • judeţene
  • locale
  • cu comunitatea
  • cu alte instituţii de învăţământ

Add your thoughts

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *